PRODUCT SPOTLIGHT

KING KOLA FEATURE INFORMATION

Tận dụng tối đa từng chồi non trong khu vườn của bạn cho một giai đoạn ra hoa nhiều và một mùa thu hoạch bội thu cùng đẩy nhanh nở hoa chưa từng có của chúng tôi.

 • Các vị trí chồi non nhiều và năng suất hơn
 • Các chồi non nặng hơn, quả và hoa cho những mùa thu hoạch lớn hơn
 • Các protein gốc thực vật, xảy ra tự nhiên

King Kola là gì?
King Kola là một trong những công nghiệp sản phẩm bán chạy nhất bởi vì nó phân phối lợi ích hữu hình cho người trồng: những mùa vụ lớn hơn. Đẩy nhanh nở hoa mạnh của Harvest Emerald làm tăng đáng kể khối lượng khô của những mùa thu hoạch với một công thức kali và phospho chính xác, chuyển sang nhiều dung lượng hơn cho mỗi lần tăng trưởng.

Tại sao mua của chúng tôi?

 • Nó là đẩy nhanh nở hoa tất cả trong một – người trồng không phải mua và áp dụng hai hay nhiều đẩy nhanh nở hoa hơn để đạt được cùng kết quả.
 • King Kola chứa đúng hàm lượng và tỉ lệ của P và K – không nhiều hơn và không ít hơn cần thiết.
 • King Kola sản xuất ít nếu bất kì chất dinh dưỡng chảy ra và lãng phí. Vì nguyên nhân đó, nó mang tính sinh thái và sạch, đặc biệt cho phân bón khoáng chất
 • Chứa bột hạt cây gai dầu như một nguồn protein – chỉ đẩy nhanh nở hoa trên thị trường với một nguồn protein được lấy từ cây gai dầu.

King Kola có tỉ lệ và hàm lượng dinh dưỡng được hình thành công thức một cách  chính xác để hoạt động với dòng sản phẩm của chúng tôi. King Kola không nên được trộn và kết hợp với những dòng sản phẩm cạnh tranh – để có kết quả tốt nhất, người trồng nên sử dụng đầy đủ dòng Emerald Harvest.

Nhiều hơn không nhất thiết là tốt hơn
Người trồng nên tránh “thả bom phospho” – họ nên cung cấp đúng hàm lượng và tỉ lệ của phospho và kali cho những mùa vụ của họ để đạt tới những mùa thu hoạch tối ưu. Quá nhiều hoặc quá ít có thể có tác dụng ngược lên tăng trưởng cây trồng. Mỗi loại khác nhau và có một dải tối ưu khác nhau, nhưng nguyên tắc giống nhau cho tất cả mùa vụ.

Phospho (P)
 • Chuyển đổi dinh dưỡng và năng lượng (vai trò chính của nó)
 • Được sử dụng trong quang hợp
 • Khuyến khích bắt đầu ra hoa
 • Đẩy nhanh hình thành quả và hạt
 • Khuyến khích phát triển rễ
Kali (K)
 • Cải thiện chất lượng quả và hoa
 • Đẩy nhanh sự di chuyển của đường
 • Cần thiết để vận hành lỗ khí đúng cách (điều chỉnh sử dụng nước)
 • Tăng hợp chất phenolic cho khả năng chống lại sâu bệnh tốt hơn
 • Xây dựng các cấu trúc cây trồng khỏe mạnh
Bột hạt cây dầu từ cannabis sativa
 • Nguồn protein từ cùng cây trồng
 • Giàu các axit L-amino
 • Khuyến khích dinh dưỡng hấp thu bởi rễ
 • Là một trong bốn kết cấu căn bản của vòng đời tế bào
 • Gấp đôi như một nguồn nitrogen
HIỆU SUẤT CÂY TRỒNG
 • Không đủ
 • Số lượng tối ưu
 • Quá nhiều

King Kola
Feature Sheet
VI

top